Tutorial

Dalam KSSR Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 ini terdapat tajuk Tenggelam dan Timbul yang merupakan tajuk yang ke 11. Dalam tajuk ini murid akan


11.1 Mengaplikasikan konsep timbul dan tenggelam.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid boleh:
- Mengenal pasti objek yang timbul dan objek yang tenggelam melalui
   penyiasatan.
- Mengubah suai objek yang tenggelam supaya timbul dan objek yang
   timbul supaya tenggelam.
- Menjelaskan pemerhatian  melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

No comments:

Post a Comment